Ldi umuɣ agejdan

Agdawal n wawal d d awal id yettaken yiwen n unamek neɣ tegda deg unamak

Agdawal deg tutlayt TamaziɣtẒreg