Agerru neɣ Alli d agraw neɣ d asemdi n tdusiyin n tukza am tnuggit, Tamusni, Aswingem, Tanurnant, Tagerrawt, Taɣara d tutlayt. Agerru ila (yesɛa) tizmert di tsugint d usemgerred, Akken daɣen yella d amasay (imḍebber) af tɣuri n wafrayen.

Tiwura n ugerru

Assaɣ d wallaɣ Ẓreg

Tigzi n wassaɣ yellan gar n ugerru d wallaɣ d yiwet n taluft yellan d tadaslant deg umezruy n tfelsuft.