Ɣur-s aṭas inumak:

  • D aḥric n tfekka n wemdan akked iɣersiwen
  • Neqqar-it mi ara nemmeslay ɣef wemdan ifazen, iḥercen
  • Neqqar-it i win yeṭṭfen anzad / kumanda di terbaɛt

ImedyatenẒreg

- Winnat ina d aqerru
- Aqerru n tmurt n lezzayer seg ibeɛtiyen
- Win yeqreḥ uqerru-s, ad yessew asfel/ddwa
- Aqerru n wezger