Asekser (tusnakt)

(Yettusmimeḍ seg Asekser)
Yettwassen d akken Asekser n izirig d addud i wuddi

Asekser deg tusnakt d akan n usekser d timezgelt n izirig usrid (deg twinst n tmsefka tidikartin), Asiden n timezgelt n izirig d ayen ifraren (isehlen) s usexdem n irman n uljiber d tenzeggit

Asiden n usekser n izirig id yekkan ɣef snat n tẓuninẒreg