Asuncion d tamaneɣt n Paraguay yerna d nettat ay d tamdint tameqrant akk deg tmurt-a. Zedɣen-tt 1.200.000 n yimezdaɣen (s yegmamen ay d-yezzin fell-as).