Iṭij

Tafukt d itri d yezgan di tlemmast n usud anafuk,d takurt tameqrant n gaz izeɣlen yettezzin. gravity-ines tameqrant tettaṭṭaf imtiwgen deg imeḍqan-nsen . Iṭij yettak-aɣ-d tafat d tezɣel.

Iṭij d itri awraɣ yeggug 149 680 000 km f wakal. Yal aseggas, deg 2 yennayer akkenni yettqerrib ar 147.1 imelyan n yikilumitren . ma deg 2 n yulyu akkenni yal aseggas yettbaɛid ar 152.6 imelyan n yikilumitren .

Tezɣel n yiṭij: Ul n yiṭij yezmer ad isaweḍ si 10 ar 22.5 imelyan farenheit.Tezɣel sufella tmurt azal n 9900 farenheit.


G.T: Ur ilaq ara att-muqleḍ srid ar yiṭij s wallen, acku yezmer ak yesderɣel .