Tagadda n uzufen, d amenzay anda i yergazen ţ- ţlawin, ilaq ad sɛun asekker amegdayu .

yiwen seg izamulen n yigensasen n tgadda n uzufen.