Mmeslay:Tutlayt taqbaylit : Tameẓla gar ileqman

Yekkes akk aḍris seg usebter
m (Sami At Ferḥat yebeddel isem n usebtar seg Mmeslay:Taqbaylit ar Mmeslay:Tutlayt taqbaylit)
(Yekkes akk aḍris seg usebter)
Ticṛeṭ : Blanchiment
 
ALI MENTATION GENERALE OU AKLI MENTATION GENERALE?
 
Llan si watmaten,ali d wakli.
A kli yunag di fransa, Ali yeqqim di tmurt.
 
Akli yetceyyiɛd idrimen i ali akken ad sɣen (aɣen) taḥanut ( tazunzut).
 
Deg tallit n usteɛfu (usgunef) n unevḍu mi d-iqqel wakli, yerra srid ɣer tḥanut,
issawl i ali:
 
-Ffeɣ-d syin ay axavit, ay amakar...!! amek, mi tserset taḥanut ɣef ism-ik?
d yemm-ak ak i d-ttceyyiɛen idrimen s tesɣit taḥanut-a?
Yerna yenna-yas:
-Kkes-as tura alimentation genérale , rr-as aklimentation générale !!!
17 665

modifications