Musa : Tameẓla gar ileqman

9 octets ajoutés ,  5 n wayyuren aya
aucun résumé de modification
 
 
[[Tugna:Moses (Michaelangelo - San Pietro in Vincoli - Rome).jpg|right|200px|thumb|'''Musa''' akken i t-isumen unaẓur n taklut [[Michelangelo]]]]
'''Musa''' (s [[tɛebrit]]: '''מֹשֶׁה''' ''Moce'' ''Mošé'', s [[taɛrabt|teɛrabt]]: '''موسى''', ''Mūsā''), d mmismmi-s n Ɛamran akw dakked Yukibed. D ameskar, d amdan amenzawi deg idles n laɛqed aqbur. S uwehi n YakucRebbi, d netta i yuran ayen umi qqaren s tefranṣiṣt Pentateuque. D 5 n yedlisen imezwura n laɛqed aqbur (Genèse, Exode, Lévitique, livre des Nombres, Deutéronome), anda id iḥka tudert-is, amezruy n lejdud-is, d win n At israil.
 
Asmi idi d-ilul, yemma-s tuga-d agellid Ferɛun ad a ttineɣ akken i yurga ilaq ad ineɣ yal lufanllufan aɛibrani idi d-ilulen imiren asmi idi d-ilul Musa. Tuɣal d tegrit ar waman n Nil, s wanda i t-idekkes yelli-s n ugellid-a. Dɣa tenna-k, "MSYTHW" neɣ ''Mecitihu'', anamek ines ''Kkes-aɣ-t -id seg waman''. Syen idi d-yekka yisem "MSH", neɣ Musa.
 
Daɣen llan wid i qqareniqqaren belli, isem n Musa, yekka-d si tutlayt i hedren imiren imaṣriyen, seg awal MS, anamek-is "IkkaYekka-d", neɣ "ifrurxYefrurex-edd".
Llan daɣen wid iqqaren, awal-a ikkayekka-d si tmaziɣt ''MmisMmi-s'', imi neẓra [[Tamazɣa]] ur tebɛid ara af tmurt n [[Maṣer]].
 
[[Tugna:Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_079.jpg|right|200px|thumb|'''Musa''' d 10 iludan sɣur Yakuc]]
Musa yuɣal itturebayetturebba-d seg teɣremt n ugellid Ferɛun. Asmi yuɣal meqq°ermeqqer, iwala amek nezfen, uḍenen, qṛeḥen wid yellan d atmaten-is deg idammen, war ma yeẓra. Wid yellan di ɛibraniyen, d iqeddacen n ugellid Ferɛun. Dɣa yiwen n wass iwala yiwen umaṣri la yekkat yiwen wergaz aɛibrani, yenɣa-t u yenṭel-it. Asmi yelḥa wawal af wannecta, dɣa yerwel si tmurt n Maṣer ar tmurt n Medyen. Yewweḍ ar yiwen wanu iḥud kra n tameksiwin n Medyen mgal kra n yergazen imeksawen. Dɣa tiḥdayin-a ar tenṭ s axxam n babat-nsent, i yellan meqq°er di Medyen. Isem-is nettaf-it ihi di Madyan ''Jethro'' (יתרו) neɣ ''Réuel'' (רעואל). Ilmend n wayen yexdem, yefka-yas yelli-s ''Séphora'' (צפורה) ad yezweǧ yid-s.
 
S uwehi n Yakuc, iseggasen mbaɛd, yuɣal-ed ar tmurt n Maṣer i wakken ad yefk tilelli i wegdud Aɛibrani, i yellan s ddaw uzaglu n ugellid Ferɛun. I wakken a ten-isuffeɣ seg Maṣer ar tmurt n Kanɛan. Yuzen-as-d Yakuc mraw (10) iludan, ak° d tagruma n ilugan ak° d iṣuḍaf n wejjed, timetti, d wučči. Annecta yak° illa-d deg wayen umi isemm-a Tura (Torah).
14 402

modifications