Ldi umuɣ agejdan

Aseggas 2015 d aseggas aḥerfi (365 n wussan). D aseggas wis 2015 deg wakud-agi-neɣ, d aseggas wis 15 deg wagim XXI (lqern 21) daɣen d aseggas wis 5 deg umrawseggas 2010 - 2019.

Tira n 2015 : « Sin igiman mraw semmus »

Ineḍruyen n 2015Ẓreg

YennayerẒreg

FurarẒreg

MaɣresẒreg

YebrirẒreg

MayyuẒreg

YunyuẒreg

YulyuẒreg

ƔuctẒreg

CtamberẒreg

TuberẒreg

WamberẒreg

DujamberẒreg