Mreḥba yis-wen ɣer Wikipedia
Asenfaṛ n tasanayt tilellit i tzemrem ad tsileɣem
4 868 imagraden s teqbaylit, nebɣa kteṛ !
Larebɛa 28 tuber n 2020.
Amedya i tilifun i ttwerfeden
Wikipedia s tutlayin timaziɣin nniḍen:
Tacawit - Tacelḥit - Tarifit - Tamaziɣt n weṭlas alemmas - Tamaziɣt tafuṣḥit tamerrukit

Amagrad n wass

Mulud Mɛemmri, neɣ Mulud At Mɛemmer, d amaru, d amdan yefkan azal ameqqran i yedles d tutlayt Tamaziɣt, d netta d amezwaru iy yeslemden Tamaziɣt di tseddawit n Dzayer. Dda Lmulud ilul ass 28 duǧember 1917 di Tewrirt Mimun deg Ayt Yanni di Tizi Uzzu. Yemmut ass 25 n furar 1989 di Ɛin n Defla deg webrid n tuɣalin-is si Merruk.

Mulud At Mɛammer yelmed, imi yella d ameẓyan, deg uɣerbaz n taddart-is. Deg 1928 yemsafer-d ɣer Lemrruk ɣef texxamt n unat-is deg Rbaṭ. Rebɛa n yiseggasen mbeɛd yuɣal-d ɣer Lezzayer ad ikemmel almad-ines deg uɣerbaz iwumi qqaren “Bugeaud” di temdint n Lezzayer; kra n yiseggasen mbeɛd, imi ikemmel-d almad-is, yeǧǧa-d aneggaru-agi ɣef yewwin aɣerbaz nniḍen iwumi qqaren “Louis-le-Grand” di temdint n Paris i wakken ad yuɣal d aselmad. (Kemmel taɣuri...)

Tteṣwira n wass

28 Tuber

Canaletto

Wid ilulen ass n 28 Tuber

Wid yemmuten ass n 28 TuberTazwart

Wikipedia d asenfaṛ n tasanayt tamazdayt iserkeben ɣef Internet, tameɣradit, agettutlayt dɣa tessexdem s amenzay n wiki. Amesɣaru n Wikipedia d tufka n ugbur ilelli. Yal yiwen yezmer ad t-iseqdec, ad t-ibeddel, ad t-isileɣ.

Asegrer n usenfaṛ agi i sbadu s imenzayen imsnulfuyen. Agbur-is i seḥbiber s licence Creative Commons by-sa dɣa yezmer ad yilli yenɣel s turagt nni — ɣas ma i amesɣaru amzenzi — s leqdar n tiwtiltin.

Imira, Wikipedia s teqbaylit i ttkel 4 868 imagraden.

Attekki

Yal yiwen yezmer ad yernu s udwal agbur s weskar uqqin, ilaq kan ilugan ad illin qaderen; amedya: aselken n ugbur neɣ asidmer n imagraden.

Llan aṭas isebtaren n tallalt, ladɣa iwakken ad nesnulfu amagrad, ad nbeddel asebter neɣ ad ad nesɣer-d tugna. Tzemrem ad tsersem asteqsi.

Tajmaɛt

Deg Aɣrud, 10 128 imiḍanen n imseqdacen snulfan ɣef Wikipedia, dɣa, gar-asen, 26 llan urmiden deg ayyur aneggaru. Akk wid yesnulfan imagraden, sseqdacen s lbaṭel ; Sileɣen tajmaɛt tamazdayt, war aɣella, anda imedrawen Sersiyen ussisen-nsen deg isenfaṛen isentalen dɣa d aṭas tallunin n amyannan.

Isqardecen d tamawin af imagraden: ansuf yis-sen! Isebtaren n amyannan seqdacen i ussegrew n tisnezgimin d timaduzin iwakken ad nsileɣ imagraden.

Isenfaren aytmaten

Wikamawal
Wikamawal
Amawal ameɣradi