2048 d aseggas wis 2048 deg wakud-agi-neɣ, d aseggas wis 48 deg lqern 21, daɣen d aseggas wis tẓa (9) deg umrawseggas 2040-2048.
Yal 28 n yiseggasen itezzi-d useggas i yecban wagi, am 1992, 2020, 2048, atg. Acku ɣur-s 366 n wussan, yettas-s umenzu-is deg wass n larebɛa, 29 furar d ssebt, daɣen 31 dujember d lexmis.

Tira n 2048: <<sin igiman kuẓet ṭam>>

Tiswasin-nniḍenẒreg

Ineḍruyen n 2048Ẓreg

YennayerẒreg

  • 12 yennayer: anekcum n useggas amaynut n yimaziɣen.

FurarẒreg

MeɣresẒreg

YebrirẒreg

MayyuẒreg

YunyuẒreg

YulyuẒreg

ƔuctẒreg

CtamberẒreg

TuberẒreg

WamberẒreg

DujemberẒreg