Acennay neɣ Tacennayt, d amdan yessexdamen taɣect-is akken ad d-issufeɣ imesli (ṣṣut) isegmen d izli neɣ d acewwiq. Aḥric ameqṛan n icennayen rennun-as i yizli-nni (neɣ acewwiq-nni) imesli (ṣṣut) n wallalen n uẓawan (instrument de musique) akken ad ticbiḥ d tizlitt, maca mazal llan wid icennun s taɣect kan war allalen n uẓawan.