Agaraw Ahendi d yiwen seg yigarawen n tegnit. Yezga-d gar 3 imenẓawen (Tefriqt ,Asya akked Usṭralya). Tajumma-ynes tesduri azal 73.556.000 km², S wakka ad yili d agaraw ameqran wis 3 deg tjumma

Tigzirin n ugaraw AhendiẒreg

TasnamurtẒreg

TilisaẒreg

AnezwuẒreg

TadamsaẒreg

AmezruyẒreg