Agdef neɣ isekki d taseddarit n uɣersiw neɣ n waylal anda Yessrusay timellalin d usefrurx nsent d usečči n yefrax alama mɣuren-d

Agdef

Tinegwa n tmeskiwt n igedfen ẓreg

Igedfen ttwabnan-d s tnegwa tigamanin am icaggen d tuga d iferran, Yettili d amdun deg tegnit neɣ d uruz deg useklu

Tilmas n igedfen ẓreg