Ageṭṭum n yimɣi

Ageṭṭum n yimɣi neɣ Arezza d agellus yak d tgejdit n imɣi asaɣur yettilin sufel n tegnit (lqaɛa) dɣa iteddem iferran.

Arezza

Tasuddest-isẒreg

Tiwura-ynesẒreg

Tilmas-isẒreg

Ẓeṛ daɣenẒreg