Ageṭṭum n yimɣi neɣ Arezza d agellus yak d tgejdit n imɣi asaɣur yettilin sufel n tegnit (lqaɛa) dɣa iteddem iferran.

Arezza

Tasuddest-is ẓreg

Tiwura-ynes ẓreg

Tilmas-is ẓreg

Ẓeṛ daɣen ẓreg