Agemmay anbaṭi d agemmay yella yettuseqdac di tira n tutlayt tanbaṭit (tutlayt-nni temmut) di lqern wis sin. Agemmay anbaṭi d agemmay abjed (ur yesɛi ara tiɣra). Yekka-d aẓar-is seg ugemmay arami, seg-s yusa-d ugemmay aɛrab.

Agemmay anbaṭi
Nabat shas.png
Tawsit
abjad (fr) Suqel
Tutlayin nabatéen (fr) Suqel
Inagrawen imawlan
Tanila Ayeffus ɣer uzelmaḍ
ISO 15924 Nbat, 159
Unicode alias
Nabataean

Agemmay anbaṭi yettwura seg ayfus ɣer uzelmaḍ, yesɛa 22 isekkilen :

Anbaṭi Isem Agemmay
aɛrab
Agemmay
aɛebri
Agemmay alatini
n teqbaylit
01 aleph.gif Alef ا א a'
02 bet.svg Bet ב b
03 gimel.gif Gimel ג ǧ
04 dal.gif Dal د ד d
05 ha.gif Ha ה h
06 waw.gif Waw و ו w
07 zayn.gif Zayn ز ז z
08 ha.gif Ḥa ח
09 taa.gif Ṭa ط ט
10 yaa.gif Ya' י y
11 kaf.gif Kaf כ k
12 lam.gif Lam ל l
13 meem.gif Mim מ m
14 noon.svg Nun נ n
15 sin.gif Sin שׂ s
16 ein.gif ɛin ﻋـ ע ɛ
17 fa.gif Fa ﻓـ פ f
18 sad.gif Ṣad ס
19 qaf.gif Qaf ق ק q
20 ra.gif Ra ر ר r
21 shin.gif Cin שׁ c
22 ta.gif Ta ت ת t