Agni n Roraima di Venezuela

Tagnit (Asget: ignan deg tasnamurt d d Tagnit neɣ d tamurt iɛlayen yemmugen d taluṭayt, Tajumma-ines tezmer ad tugar 100 km², Tesɛa taruɣit neɣ taqacuct am idurar

Tasartut n ignanẒreg