Akud d tamhalt n tiddit n ilfayen s talɣa tamaɣlalt seg izri d uzray seg urmir ussid ar imal

tasragt tettusexdem i wsekti n wakud