Alkem n uzeffar imiɣes


Alkem n uzeffar imiɣes neɣ Agzum n ADN d amsedfar n unuklyutid deg DNA s usexdem n izmulen (GACU) i yicubar. S unect n wayen yettwassnen fell-as,

0322 DNA Nucleotides.jpg

Isegren n ADN d RNAẒreg

Taseddast n ADNẒreg

Ẓeṛ daɣenẒreg