Alkem n uzeffar imiɣes

0322 DNA Nucleotides.jpg


Alkem n uzeffar imiɣes neɣ Agzum n ADN d amsedfar n unuklyutid deg DNA s usexdem n izmulen (GACU) i yicubar. S unect n wayen yettwassnen fell-as,

Isegren n ADN d RNAẒreg

Taseddast n ADNẒreg

Ẓeṛ daɣenẒreg