Amrez (Asget: imerzen) d afecku i wegzam d turẓa n tengiwin acku llan imerzen n wezzal d imerzen i wesɣaṛ

Amrez n ufus

Tilmas n umrezẒreg

Amrez n ufus