Ldi umuɣ agejdan
Tagertilt n tasartut tanezwayt n Köppen tatrart

Anezwu amnummes di tasnamurt d ijeṛdan n tehri itteqqnen tama tabegsant d tama tasafaylut, Deg tamiwin-a ileff (iḍerru) wesmekles (ubeddel) d ameqran gar n tsemhuyt d tayedṭ

Idgan d inezwaẒreg