Anezwu amnummes di tasnamurt d ijeṛdan n tehri iy teqqnen tama tabegsant ar tama tasafaylut, Deg tamiwin-a ileffu (iḍerru) wesmekles (ubeddel) d ameqran gar n tsemhuyt d tayeṭ

Tagertilt n tasartut tanezwayt n Köppen tatrart

inezwa ifurkanenẒreg

Llan 3 n inawen deg unezwu amnummsan:

Ideggan n unezwu amnummsanẒreg

Ẓeṛ daɣenẒreg