Tadrest neɣ ayen imu qaren medden ccḍeḥ, d taẓuri n umbiwel n tfekka.

ccḍeḥ n leqbayel

Argaz neɣ tameṭṭut, ad ihuz awk tafekka-s i wakken ad yeḍfer anya n uẓawan


Llan aṭas leṣnuf n tedrest

Ẓer daɣenẒreg