Claymore d ssif ameqqran, aberbuz n sin ifassen, tella tettuseqdac sɣur Highlanders (Imnaɣen seg l'ecosse). Tban-d g lqern wis XVI u tella tettuseqdac aṭṭas g lqern wis XVI. ṬṬul-is 1,35m.

Claymore