Ldi umuɣ agejdan

Ginya-Bissau d tamurt n Tefriqt tutrimt. Tajumma-nnes 36.125 km2 (ikilumitren imkuẓen). Zedɣen-tt 1.647.000 n yimezdaɣen. Tamaneɣt-nnes d tamdint n Bissau.