Hamliqar Berqa (s tbuniqt : 𐤇𐤌𐤋𐤒𐤓𐤕𐤟𐤁𐤓𐤒, Ḥomliqart Baraq; seg 275 armi d 228 ST) yella d ajiniral aqerṭai yernu d argaz n tsertit, d aqerru n twacult n Wat Berqa, d baba-s n Ḥannibaɛl, Azdurbaɛl d Magun daɣen d aḍewwal n Hasdurbaɛl Aḥeqqi.

nnfaq abuniqi amezzwaru

Hamliqar yella d aqerru n yiserdasen iqerṭajiyen deg tegzirt n Ṣiqilya seg 247 ST armi d 241 ST, deg ussan ineggura n yimenɣi abuiniqi amenzu. Yeǧǧ iserdasen-is d imenɛanen yernu yelḥeq  ad yexdem imenɣi n yigrawen igerrzen mgal yirumaniyen seg Ṣiqilya. Yuɣal-d Hamliqar ɣ)er tmurt-is syin akken mi ḥebbsen amennuɣ deg 241 ST, dɣa imiren i texṣer Qerṭaj imenɣi-ines. Mi yekker uɣewwiɣ n yiceffaren deg 239 ST, yettunefka-as wadeg i wakken ad yennaɣ mgal yiceffaren, yernu netta yerebeḥ deg-s. Hamliqar yella d aqerru ɣef tuffɣa taqerṭajit ɣ)er temcagzirt tibirit deg 237 ST, yuwet ṭam n yiseggasen deg usewseɛ n wayla aqerṭaji deg Sbenyul uqbel ad yemmet deg 228 ST. Yezmer d netta id-yesnulfan akk ayen yexdem mmi-s Ḥannibaɛl deg yimenɣiwen-is.

Tameddurt-is tazwart

ẓreg

Ciṭ kan i neẓra ɣef umezruy n twacult n Berqa uqbel send abuniqi. Tawacult-a tekka-d seg temdint n Qurina, tella teǧhed maca ur telli ara gar twaculin timezzwura n Qerṭaj akka id-yules Tony Bath mebla ma yuwi-d yid-s iɣbaluyen. Hamliqar yella d ilemẓi n 28 n yiseggasen mi as d-ssawlen i umennuɣ deg Ṣiqliya deg 247 ST. Imiren, yella yesɛa kraḍ n teḥdayin, mmi-s Ḥannibaɛl deg useggas-nni id-ilul.