Haute-Normandie neɣ Normandie n Ufella, d tama n ugafa-utrim (nord-ouest) n Fransa. Tajumma-nnes 12 317 km² (yikilumitren imkuẓen). Zedɣen-tt 1 915 000 n yimezdaɣen. Tamaneɣt-nnes d Rouen.