Hauts-de-Seine d agezdu (département) n Fransa, yezga-d deg tama n Ile-de-France, deg utaram (lɣerb) n Paris. Tajumma-nnes 176 km² (yikilumitren imkuẓen). Zedɣen-tt 1 536 100 n yimezdaɣen. Tamaneɣt-nnes d Nanterre.