Paleopathology; Human femurs from Roman period, Tell Fara Wellcome L0008764.jpg

iɣess (Asget: iɣsan) d agmam d aquran id itgin amur deg taɣessa Deg tfekka n ufgan llan-t ugar n 270 n teɣsatin, Mi ara ad yemɣur ufgan ttenṭaṭent neɣ ddukulen-t kra deg-sent alama uɣalen-t deg 206 n teɣsatin

TamhaztẒreg