Tiragranin neɣ Imɣi aragran (S Tlatint: Bryophyte) d imɣi ageṭman am adal azegza ur tli ara (ur tesɛa ara) agra s wacu ara ad teddem tafuratt s wemgarad n yemɣan igranen

Imɣi aragran
asmil n imuddiren yettwassnen s yisem imezdi d polyphylie (fr) Suqel
Isefka
Adu-smil n imɣi

Asesmel d temhazt n imɣan iragranen ẓreg

Allus n tudert ẓreg

Tudert tazzufant ẓreg

Ẓeṛ daɣen ẓreg