imsineg d taftar tamaddudt (tunṣibt) i yinig tettwakez (tettwastɛref) s ɣur tamurt yeṭṭafar umdan-is

Amezruy n imsineg ẓreg

Tilmas n imsineg ẓreg

imsineg amerray

imsineg agerdas

Imsineg amaddud

imsineg agensay