Ini neɣ Llun neɣ daɣen Nnul, (asget : initen; lenwan neɣ nnwal), d wsef n yal lḥaǧa tezmer ad temgarad s uɣmayan (hue), asfijjej (lightness) ed lufa n tiɣmi (saturation)[1]. Deg tasengama ini icudd ɣer ufaw aliktrudker akk yesɛan tezɣi n lmuja-s ibanen s tiṭṭawin n amdan[1].

Ikeryan n teɣmiwin.

Initen s taqbaylit

ẓreg

Ini (asget : initen), d awal s tamaziɣt yekka-d seg tatergit, deg aṭas n timnaḍin n Tamurt n Leqbayel ini qqaren-as llun neɣ nnul neɣ daɣen ṣṣifa[2].

S taqbaylit, sin-a initen (, ) qqaren-s deg sin : Azegzaw, llan daɣen yismawen nniḍen n tseddi ɣef yiɣmayanen n sin initen-nni. Laṣel n ismawen n initen deg taqbaylit yekka-d seg tamaziɣt (em awraɣ, azeggʷaγ, azegzaw, amellal, aberkan, adal, azegza, aras), tazzayrit (em aḥcayci, ajenjaṛi, amidadi, anili, aqehwi, aweṛdi, axuxi, aẓeṛqaq, aɛennabi) ed seg tafrensist (em aṛuẓi, aranği)[2].

Initen s taqbaylit[3],[2]
Ini s taqbaylit (amalay) Unti-is Isem-is s tarumit
Tamellalt Blanc
  Iɣiɣden / Aɣiɣdi
Tiɣiɣden / Taɣiɣdit Gris cendre
Taberkant Noir
  Aqehwi

Aras (qqaren-d af uglim)

Taqehwit

Tarast (qqaren-d af uglim)

Marron
  Aɣelmi
Taɣelmit Marron clair
  Aɛennabi
Taɛennabit Grenat / Rouge des piments
  Axuxi
Taxuxit Rose pêche
  Aṛuẓi / Aweṛdi
Taṛuẓit Rose clair
Tazeggʷaγt Rouge
  Tarubya
Tarubya Rouge garance

/ Aranği

Tačinawit / Taranğit Orange
  Awraɣ
Tawṛaγt Jaune
  Ilimi
Tilimit Jaune citron
  Ansaw
Tansawt Vert du Tansawt
  Azegzaw
Tazegzawt Vert
  Aḥcayci
Taḥcaycit Vert herbe
  Adal
Tadalt Vert mousse / Vert algues
  Ajenjaṛi
Tajenjaṛit Vert de gris
  Igenni
Tigennit Bleu ciel
  Azegzaw / Amidadi

Aẓeṛqaq (af yiwen akked tiṭṭawin tizegzawin)

Tazegzawt / Tamidadit

Taẓeṛqaqt (af yiwet akked tiṭṭawin tizegzawin)

Bleu
  Inili
Tinilit Bleu indigo
  Azegza
Tazegzat Bleu nuit
  Amidadi / Abiuli
Tamidadit / Tabiulit Violet

Tizmilin

ẓreg
  1. 1,0 et 1,1 (en) colour, deg britannica.com.
  2. 2,0 2,1 et 2,2   Idir Ghermah, Le vocabulaire des couleurs en kabyle, analyse linguistique, Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, Mémoire de Magister 25 mayyu 2008, (taɣuṛi [pdf]), tawṛiqt 54-73, 145-148 ed 247-249.
  3. (en) Colors, deg polyglotclub.com.