Loiret d agezdu n tlemmast n Fransa, yezga-d deg tama n Centre. Tajumma-nnes 6 775 km² (yikilumitren imkuẓen). Zedɣen-t 650 769 n yimezdaɣen. Tamaneɣt-nnes d Orleans.