Nalut nettat d tiɣrmt tamaziɣt tezga deg udrar n infusen g tamurt n libya. tebɛd xef teɣrmt n ṭarabls s 276 kilumiṭr, yiweḍ uṭṭun n imzdaɣen nnes 55000 n ufgan aṭṭas nnesn imaziɣen . nettat d tiɣrmet tamezwarut g libya yekkren mgal muɛamar ageddafi , nalut. yella ɣurs ddur amqqran g tgrawla n furar . tbedd tdamsa n nalut ɣaf tekrza n uzemmur ، d usgmi n w-ulli، mek tbedd af tmarrayt udrar.