Roma d tamaneɣt n Ṭṭalyan yerna d yiwet seg temdinin tiqburin akk deg umaḍal ay mazal ttwazedɣent ar ass-a. Zedɣen-tt 2.754.440 n yimezdaɣen.