Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife d yiwet seg tmunaɣ n Tegzirin Tiknaṛiyin. Tezga-d deg tegzirt n Tenerife. Zedɣen-tt 221,956 n yimezdaɣen.