Sierra Leone d tamurt n Tefriqt Tutrimt. Tajumma-nnes 71.740 km2 (ikilumitren imkuẓen). Zedɣen-tt 7.075.641 n yimezdaɣen (2015). Tamaneɣt-nnes d Freetown.