Taɣrast n tzizwa (Asget: Tiɣrasin n tzizwa) d axxam n wesɣar id tezdeɣ tzizwa gerrwent (tnejmaɛent) dges tzizwa iwakken ad xdment tamment w ad nuṭṭfent iwakken ad ssufɣent tisutwin timaynutin (lejyal ijdiden).

Taɣrast
Honey comb.jpg
Ansa
History and use
Asemres apiculture (fr) Suqel