Tabniqt n teskert deg talliyin yemgaraden deg unegzum, aɣwaw g tlemmast n tebniqt d nettat ig ssentayen (ig beddun) tamhalt n unegzum abenniq deg umyaraw

Tabniqt (Asget: Tibniqin) d tigget tamesniyt d twurayt deg imuddiren, Acku yal amuddir yettwasni seg yiwet n tebniqt neɣ ugar, ttufarsen-t tebniqin seg unegzum abenniq seld n gemmu-ynes

Tibniqin ttugezmen-t ar tebniqt tamɣawt d tebniqt taɣersawt akken i llan-t daɣen tgezzumin n iden irewsen (yettemcabin) deg wesnay ixeddmen (akked) kra n twuri deg umuddir imezṭi asnudran, Tabniqt dges tifekkiwin meẓẓiyen fell-as isem-is tabnegmant am tifekkiwin n Golgi d uɣwaw yettafdamen s agensu-ynes (daxel-is) Angal asmmezray DNA

Tasuddest n tebniqtẒreg

Isnayen n tebniqtẒreg