Tadayra n Bir Lǧir d tadayra deg tmurt n Lezzayer, tettiki deg twilayt n Wehran. Ma d tajumma-ines tesɛa azal n 101,7 km². Tamanaɣt ines d tamdint n Bir LǧirTadayra-a tebḍa ɣef 3 n tɣiwanin:

Tadayra n Bir Lǧir


Ansa
Carte
 35°44′12″N 0°33′15″W / 35.7368°N 0.554123°W / 35.7368; -0.554123Coordinates: 35°44′12″N 0°33′15″W / 35.7368°N 0.554123°W / 35.7368; -0.554123
Awanek anayanLezzayer
TawilaytTawilayt n Wehran

Tamanaɣt Bir Lǧir
Tarakalt
Tajumma 101,7 km²