Tadist ɣer twetmin n temsuṭṭad d tamhalt dgi tettadam aqziz neɣ ugar deg wadis-is, Tadist ar ufgan tettaṭaf 9 n wayyuren, Aqziz d isem n tadist i tettadam tewtemt deg tallit n usebrer alma d tarrawt

Tameṭṭut s tadist

Imeskanen n tadistẒreg