ayen yeḍran i walbaɛḍ neɣ i tɣawsa, tezmer ad tili d taluft neɣ taɣawsa menwala kan. tadyant teqqen tikwal ar umezruy, amedya:tadyant n 63 di tmurt leqbayel, meḥsub taqsiḍt-nni, tamsalt-nni neɣ ayen yeḍran deg 1963. asget n tedyant d : tidyanin. amedya: tidyanin n Ḥtitan. tiqsiḍin, timucuha, ayen s-yeḍran.