Ldi umuɣ agejdan

Taldayt d ayen yakk yettaǧǧan tiɣawsiwin ad lint (ad sɛunt) azuk i wakken ad ddunt ar wammas anda id tekker teldayt