Tamasiḥit d ajjed iy deg ttamnen medden belli Ṛebbi d yiwen, iṣubb ɣer medden s wedmaw n bnadem: Ɛisa. Imasiḥen (Imettumsen) ttamnen belli Ɛisa ur yesɛi ara baba-s : ilul ala seg yiwet n tmeṭṭut (Meryem) s tezmert n Rebbi. Imasiḥen ttamnen belli Ɛisa d lmasiḥ ay ad isellken Udayen u ad yexelq tamurt n Israyil tameqqrant, ɣas akken ur yexdim ara akk tiɣawsiwin agi, nutni ttamnen belli a d-yuɣal tikkelt nniḍen akken ad tt-yexdem.

Tamasiḥit
Asbeddi 33
Asebdad Ɛisa, Vierge Marie (fr) Suqel, Paul de Tarse (fr) Suqel d Pierre (fr) Suqel
Asismel
Ittallal sɣur, Amasiḥi
Ifurken Occident chrétien (fr) Suqel
christianisme oriental (fr) Suqel
Christian denominational family (en) Suqel
confession chrétienne (fr) Suqel
mouvement chrétien (fr) Suqel

Imasiḥen umnen di Adlis Uɣris (iqedsen) neɣ Abenǧil (Inǧil), ayen isɛan tira s tɛebrit d tira s Tegrigt.

Tisuqilin n Yinjil ɣer tutlayt Tamaziɣt ẓreg

Ttwagent (ttwaxedment) aṭas n tsuqilin n Yinjil s tutlayt Tamaziɣt, s tintaliwin am Tamaziɣt Tarifit, Tamaziɣt Tacelḥit, d Tamaziɣt Taqbaylit.

Tasuqilt n Yinjil s Tmaziɣt Taqbaylit tella da:

Injil s Tefṛansist - Tamaziɣt Taqbaylit.

Llant tsuqilin Timaziɣin n:

  • Arkawal Azayku (Ancien Testament).
  • Arkawal Amaynu (Nouveau Testament).
  • Izlan n Dawud (Psalms)...

Umuɣ n tsuqilin Timaziɣin n Yinjil: Arkawal Azayku d Warkawal Amaynu ẓreg