Tamdint n Saint-Petersburg (Rrus).
Tamdint n Berlin (Lalman).

Tamdint d tawennaḍt taɣarant — tawennaḍt n uɣrem — andan yella amezdaɣ ameqran n ilsanen, tallunt tettwassuddes iwakken ad yilli yeshel armud dina.