Tamezza neɣ Tazikit n kra n wunuɣ ugniw d teɣzi yettneflalin i tuzzya n wunuɣ-a, Asiden n tmezza yettusemres (amedya) i wguccel n tesmekta n ucabak yettusefken n wafrag

Geometria 02.svg

Ẓeṛ daɣenẒreg