Taqahrit d tamaneɣt n Maṣer. D nettat ay d tamdint tameqrant akk deg Tefriqt. Zedɣen-tt 7,8 n yimelyunen n yimezdaɣen (17 n yimelyunen s ujemmal, mi ara d-nernu wid ay izedɣen deg yegmamen ay d-yezzin fell-as).