Tarfriwin (Assaɣ ussnan: Apterygota) d tagrawt meẓẓiyen n ibureɣsen iruraden, ɣas akken ṭṭafarent asmil n ibureɣsen maca mgaradent fell-asen deg yiba n wafriwen ama deg wakud-a neɣ deg umezruy-is anamhaz. Ajerred amezwaru amaɣuz fell-as yella-d deg tallit tadivunayt (send n 354 ar 417 n imelyan n iseggasen).

Tarfriwin
Archaeognatha.jpg
Tasensartut
TageldaAnimalia
Adu-tgeldaBilateria
AstirfArthropoda
Adu-smil Apterygota
,

AsesmelẒreg

TamhaztẒreg

Ẓeṛ daɣenẒreg