Tasegrest d anemgal n tsewlent ɣer kra n imuddiren, d irem i d-issenfalayen ɣef wamek i d-yettili usezri n tegrest d uṛaju alamma tfukk (deg yal aseggas), tallit-a tettwassen n tfadiwin am usemmiḍ d teẓɣelt yerttadren ɣer ddaw n 0 d tiyita n wedfel d wegris d tdersi n wučči. Dɣa tifadiwin am tid-ak-a ttaǧǧant irmuden iyalassen d tɣimit n umuddir d amiddur d ayen imrayen (iweɛṛen) s waṭas.

Acebcal azunɣid (Glis glis) yekcem deg waddad n tsegrest

Imedyaten

ẓreg

Imniren

ẓreg

Ẓeṛ daɣen

ẓreg