Ldi umuɣ agejdan

Tasunnit d afurk n tineslemt.

Tasunnit
AsismelAjjed
 • monotheistic religion Suqel
  • Ddin abrahimi
   • Islam
    • Tasunnit
Ifurken Malikism Suqel
Shafi`i Suqel
Hanafism Suqel
Taḥenbalit
Tacɛarit
Tamarudit
Athari Suqel
Mu'tazila Suqel
Taṣufit
Murji'ah Suqel

65–75% seg inselmen d Ssunna.

  • Ttamnen belli i iḥekmen af inselmen, lxalif, ilaq ad yili d aɛrab seg teqbilt n qureyc. Akk lxulafa ɣur-sen d uzrifen. Kra seg-sen ur steɛrifen ara s lxilafa n iɛetmaniyen axaṭer mači d aɛraben. Seg-wasmi temmut ddewla n iɛetmaniyen ssunna ha-ten mebla Xalif, llan kra i iɛerḍen ad uɣalen Xalif lameɛna ur zmiren ara.
  • Ttrajun Lmehdi akken ad yettnaɣ amgal d deǧǧal s lemɛiwna n Ɛisa. Deǧǧal d awaɣzen ɣur-s yiwen tiṭ kan, yittidir g tigzirt g tama n tmurt n waɛraben. Yettraju assireg n rebbi akken ad yeffeɣ.
  • Imaturidiyen d icɛaryien ttamnen belli ur nezmir ara ad nessen amek yettwaxdem rebbi, lameɛna isalafiyen ɣur-sen rebbi yesɛa tafekka s igmanen am aqerruy, ifassen u iḍaren.